25 มกราคม 2562 พบภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์บนเพดานถ้ำที่พิษณุโลก

ที่มา: http://news.thaipbs.or.th/content/277238

พระอาจารย์อรัญ ชะอยู่ ประธานที่พักสงฆ์ พุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดเขากะไดม้า ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า คณะของผู้สนใจประวัติศาสตร์ ชาวจังหวัดพิษณุโลก จำนวนหนึ่งเข้ามาสำรวจภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภายในถ้ำก็ปรากฏว่าพบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีความพิเศษแตกต่างจากภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ตามแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ทั่วไป ที่มักจะขีดเขียนตามฝาผนัง แต่ที่ถ้ำนี้ มนุษย์ในยุคคนนั้น เลือกที่จะกะเทาะเพดานหินให้เป็นรูปวงกลม แล้วนอนเขียนภายในกรอบวงกลม ซึ่งเพดานนี้มีความสูงจากพื้นมากเกือบ 10 เมตร ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์หายาก มีอายุประมาณ 3,000-4,000 ปี และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย แต่ต้องรอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาศึกษาอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดีเสียก่อน ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ปรากฏบนเพดานถ้ำแห่งนี้ เบื้องต้นพบเห็นมนุษย์ตัวใหญ่และตัวเล็ก แสดงออกถึงการแต่งกายและการล่าสัตว์ แต่ด้วยกาลเวลาผ่านไปนาน พื้นผิวเพดานบางส่วนได้ร่วงหล่น จึงทำให้ภาพเขียนภายในวงกลมใหญ่ความสมบูรณ์ของภาพได้ลดลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ ที่วัดเขากะไดม้ายังมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ให้ได้รับชมแล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ คือภาพคนหัวขาดที่ถ้ำหัวขาด ซึ่งผู้ที่สนใจและผู้ที่พบเห็นก็ยังไม่สามารถตีความหมายของภาพมนุษย์ที่ไม่มีศีรษะได้ โดยระหว่างรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจ แต่ล่าสุดพบว่าภาพเขียนทั้งหมดเหล่านี้ กำลังเผชิญปัญหาตามอายุหินที่ใกล้จะพังทลายลงมา และอาจทำให้หลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์